Ljudmiljöförbättring på förskola

Vi har tidigare visat bilder från vår produktion då det tillverkades olika ljudabsorbenter i färgen 111 Natur.
Under våren har dessa monterats och vi har nu även haft möjlighet att göra efterklangsmätningar i lokalerna där de sitter uppe.

Matsalen

Ateljén

Musikhörnan

Acqwool har givits möjlighet att förbättra rumsakustiken på en nybyggd förskola, där verksamheten har flyttat in. Förskolan var inför inflyttningen försedd med heltäckande undertak av högsta absorptionsklass, men verksamheten påtalade ändå att ljudmiljön var jobbig.

Representant från kommunens fastighetsavdelning kontaktade oss efter att personal på förskolan uttryckt missnöje med ljudmiljön. En arbetsmiljöingenjör hade i samband med klagomålen genomfört en mätning av rumsakustiken och fastslagit att åtgärd krävdes.

Förskolan är utformad så att den har olika avdelningar där barnen vistas mestadels. I mitten av fastigheten finns en matsal/torg med mycket ljusinsläpp tack vare stora glaspartier. Takhöjden i denna del av förskolan är 5,5 meter vilket skapar en härlig känsla av rymd. Den höga takhöjden som ger rummen stor volym, bidrar dessvärre också till att rummet får en påfrestande ljudmiljö.

För att förbättra ljudmiljön på förskolan placerades ett antal Pad golvskärmar, för att kunna dela upp det stora rummet i mindre delar. Med rum-i-rummet hindras också ljudet från att spridas vidare till andra delar av torget. Väggarna förseddes med Pad väggabsorbenter för att skapa en trivsammare miljö för barn och personal. De hyllor, skärmar och andra möbler som personal och barn behöver till sin verksamhet fungerar bra för att diffusera(sprida) ljudet.  För att ljudmiljön ska bli ännu bättre behövs alltså även ljudabsorbenter för att dämpa bort besvärande ljud. Kombinationen av möblemang i vistelsezonen och ljudabsorbenter på väggytor ovanför 2,6 meter över golv, gjorde att den mätbara rumsakustiken (efterklangstiden) sänktes till godkända nivåer.

Ännu mer centralt placerat i denna fastighet, alltså mitt i matsalen, fanns en Ateljé. Ateljén var utformad för att kunna släppa in så mycket naturligt ljus som möjligt inuti ett annat rum, genom att använda sig av glaspartier. Här hade man låtit takhöjden sträcka sig ännu högre (10,3 m.), vilket även gav naturligt dagsljus utifrån. Återigen hade lokalen otrolig rymd, härligt insläpp av dagsljus men tyvärr var även här ljudmiljön och rumsakustiken besvärande.

För att skapa en trivsammare ljudmiljö i Ateljén, som var byggd med stora glaspartier åt alla riktningar från golv till 5 meters höjd.  Föreslogs en förbättrande åtgärd genom att montera ljudabsorbenter i form av draperier mot glaspartierna.

På den enda gipsbeklädda vägg som fanns monterade vi Pad väggabsorbenter, som verksamheten även kan använda som anslagstavlor. På två av fyra väggar med glaspartier monterade vi Qwiz Curtain på skenor med lindrag. Detta gjorde det möjligt för verksamheten att reglera akustik och ljusinsläpp efter behov. Även i detta rum sänktes efterklangstiderna till godkända nivåer.

Sammansatt med matsalen fanns en liten samlingshörna, även här var det en hög takhöjd på 5,5 m och hårda byggmaterial. Åtgärden i detta utrymme blev liknande de i matsalen med Pad golvskärmar och Pad väggabsorbenter, återigen nåddes godkända nivåer på efterklangstiderna.

Titta runt omkring i matsalen:

Titta runt omkring i ateljén:

Titta runt omkring i musikhörnan: