Inspirationsbilder

Referenslista

• Domkyrkan i Uppsala
• Kriminalvården
• Kärnsjukhuset i Skövde
• Landstingshälsan
• Länsmuseum
• Länsstyrelsen
• Polismyndigheten
• Regeringskansliet
• Riksdagen
• Röhsska museet
• Sameskolstyrelsen
• Sankt Jörgen Park Resort
• Sjukhus
• Sjöfartsverket
• Skatteverket
• Skolor
• Stadshuset i Nacka & Uddevalla.
• Strängbetong.
• Svenska kyrkan på flera orter.
• Swedbank
• Teknikföretagen
• Textilhögskolan
• Tyréns Malmö
• Universitet Lund, Göteborg mfl.
• Universitetssjukhus
• Utrikesdepartementet
• Visma
• Öresund Direkt