AKUSTIKDRAPERI

Akustikdraperiet är utvecklat för att kunna reglera rumsakustiken efter behov. Ett utdraget draperi ger en högre ljuddämpning, medan ett ihopvikt ger mer klang i rummet. Musiksalar, samlingssalar, konferensrum och konsertsalar är exempel på lokaler detta kan vara önskvärt. Utöver akustikdraperiets ljudabsorberande egenskaper, är det även ljudisolerande mellan utrymmen. För att avdela ett rum, skärma av en störande ljudkälla eller komplettera en ljudmässigt undermålig dörr, är akustikdraperiets ljudreducerande förmåga en lösning. Draperiet reducerar ljudet med ca 12 dB, vilket ger en upplevd halvering av ljudnivån. Finns tillgängliga med 2, 3, 4 eller 5 lameller.

Bredd:
Utdraget
2 lameller: 56 cm
3 lameller: 84 cm
4 lameller: 112 cm
5 lameller: 140 cm

Ihopvikt
2 lameller: 6 cm
3 lameller: 9 cm
4 lameller: 12 cm
5 lameller: 15 cm

Maxlängd:
300 cm