Lär dig mer om akustik

Akustik är latin och betyder läran om ljudet. Detta är ett mycket omfattande område och innefattar allt som har med ljud att göra. Allt från hur ljudet fortplantas i vatten till ultraljudsundersökningar på foster. Det vi arbetar med är rumsakustik. Läran om ljudet i rum.

hink på huvud

Rumsakustik – Hur låter det med en hink på huvudet?

När ljudet stängs in mellan väggar och tak så förändras ljudets karaktär och intensitet. Tänkt dig att du sätter en hink på huvudet (för det brukar väl alla ha ibland). När du börjar tala så låter det både starkare och förvrängt. I ett rum så låter det naturligtvis annorlunda. Detta beror dels på att väggar och tak befinner sig längre bort från dig, men även väggar och takets akustiska egenskaper har betydelse.

Väggar och är mycket bra att ha om vi vill stänga ute ljud. Dock är materialvalet avgörande för ljudmiljön inne i rummet. Hårda material är bra på att hindra ljudet. Istället reflekteras det tillbaka i rummet vilket bidrar till höga ljudnivåer och ekoeffekter.

Efterklangstid – ett mått på hur länge det “ekar”

För att ta reda på ett rums akustiska egenskaper mäts efterklangstiden. Detta görs genom att ett ljud genereras. När ljudet sedan stängs av så mäts tiden det tar tills ljudet har avtagit (minskat med 60 db). Prova att klappa i olika typer av rum så kan du höra skillnaden.

Med hjälp av efterklangstiden och rummets volym kan man sedan beräkna hur mycket en viss mängd ljudabsorption sänker efterklangstiden.

handklapp

Efterklangstiden ökar med rumsvolymen och minskas med hjälp av ljudabsorption.

Ljudabsorbenter suger inte till sig ljud

En vanlig missuppfattning är att det räcker med några få ljudabsorberande plattor som suger åt sig ljudet i ett rum. Ordet ljudabsorbenter är egentligen ett ganska konstigt ord. Ljudet absorberas självklart inte in i materialet och stannar där. När en ljudvåg passerar igenom ett material som tex en textil, tappar den en del av sin energi genom friktion, och man säger då att ljudet har absorberats av materialet. Hur mycket som absorberas beror på materialets täthet, fiberstruktur och tjocklek. Eventuella luftspalter till bakomvarande vägg eller tak har också stor betydelse.

Ljudabsorption och ljudisolation är inte samma sak.

Ljudisolering är ett material som hindrar ljudet ifrån att tränga igenom. Ljudet reflekteras tillbaka. Exempel på material som har goda ljudisolerande egenskaper är betong, tjockt glas eller en murad vägg.

Ljudabsorbering släpper igenom ljudet. Genom friktion minskar ljudets energi

 

 

Storleken har betydelse

Många gånger fokuseras det endast på ljudabsorbenternas förmåga att absorbera ljud. Detta benämns med ett absorptionsvärde. Denna siffra ligger sedan till grund för den ljudklassning som produkten tilldelas. Absorptionsvärdet och ljudklassningen tar ingen hänsyn till absorbentens storlek. Detta kan skapa förvirring. Se exemplet nedan.

Väggabsorbent

acqwool qwaiet pad

Absorptionsklass A       Absorptionsvärde 0,95 s

Bredd 160 cm Höjd 120 cm. Yta 1,92 m²

Total Absorption. 0,95 x 1,92 = 1,82 S

Qwaiet Vepor

acqwool qwaiet wall

Absorptionsklass B. Absorptionsvärde 0,85 s

Bredd 170 cm Höjd 240 cm Yta 4,08 m²

Total Absorption 0,85 x 4,08 = 3,46 S

 

Båda varianterna täcker ungefär samma bredd på väggen. Tack vare att Qwaiet veporna utnyttjar takhöjden blir ytan dubbelt så stor. Därmed ökar också mängden absorption. I detta fall absorberar veporna nästan dubbelt så mycket ljud trots att väggabsorbenterna har en högre klassning.

Placering av ljudabsorbenter – är det effektivare att montera i taket?

Nej, egentligen inte. Om man mäter efterklangstiden i ett rum med bara absorption i taket, och sedan gör samma mätning fast med hälften av absorbenterna flyttade till väggarna. Den nya mätningen visar att efterklangstiden har minskat. Med andra ord så utnyttjas samma absorptionsyta effektivare. Däremot är ofta taket en ledig yta som är lätt att utnyttja. I stora rum med normal takhöjd blir takytan väldigt stor i förhållande till väggytor.

Hur mycket ljudabsorption behövs?acqwool qwaiet wall double

Behovet av ljudabsorption är beroende av rummets storlek, akustiska egenskaper och rummets ändamål.

Nedan följer en lathund för snabba beräkningar av behovet för relativt små rum. Exemplen bygger på vår produktserie Qwaiet.

Som grundregel kan man säga följande. 1 st Qwaiet vepa 60 cm bred, från golv till tak rekommenderas till 5-10m² golvyta. Exempelvis ett kontor på 30m² golvyta behöver 3-6 st Qwaiet vepor. Ett rum på 60m² golvyta behöver 6-12 st längder från tak till golv. (Observera att dessa beräkningar bygger på att takhöjden är lika hög som väggarna. Vid snedtak kan takhöjden vara högre än vägghöjden. Då behövs det fler paneler)

Tabell: Absorptionsbehov för Qwaiet 600 mm bredd. Antal paneler från tak till golv.

 

 

 

Rumsstorlek m²Lätt åtgärd. Antal Qwaiet veporMedel åtgärd. Antal Qwaiet vepor Stor åtgärd. Antal Qwaiet vepor
1011,52
20234
3034,56
40468
5057,510
606912
70710,514
8081216
90913,518