Tester & Miljö

Testning av produkter

Våra högteknologiskt stickade material har genomgått en rad olika tester  för att uppfylla dagens krav både för offentlig och privat miljö.
Testerna utförs hos Eurofins, RISE samt Akustikverkstan Lab som garanterar korrekt utförda tester, kontroller och värden.

Våra produkter har genomgått tester som visar deras brandegenskaper, emissionsnivåer samt ljudabsorptionsförmåga.

Dessa tester tillsammans ger oss goda betyg hos såväl Byggvarubedömningen som Sunda Hus som sätter krav på att inga skadliga organiska föreningar (VOC) avges och att de är brandsäkra, även återvinningsbarheten vägs in i dessa betyg.
För oss känns det mycket bra att våra absorbenter, som sitter monterade på många skolor och förskolor över hela Sverige, inte innehåller några konstigheter.
Vi har även jobbat hårt med akustikmätningar på våra produkter för att erbjuda de effektivaste ljudabsorbenterna på marknaden och under hela resans gång använder vi sunda råvaror.

Tester för slitsyrka är gjorda som visar att tygernas värden överstigit 50.000 Martindale. Samtidigt testades även härdigheten mot nopp- och luddbildning där resultatet blev 3-4 på en 5-gradig skala, där 5 är bästa resultat.

Textilhögskolan i Borås har varit betydande i utvecklingen av Acqwool från grunden men även i utvecklingen att ta fram nya produkter.

 

 

Miljöpolicy

Materialen Qwaiet och Qwiz tillverkas i 100% ren ull och efterbehandlas i en vattenbaserad process.
Inga kemikalier är tillsatta vid tillverkning eller efterbehandling varför vi vågar påstå att produkterna från Acqwool är helt miljövänligt framställda.

Vi har installerat solceller på två av företagets tak för att kunna tillverka våra produkter med miljövänlig och närproducerad el.