QWAIET® WAVE

Qwaiet Wave är en ljudabsorberande ullväv för fri hängning. Qwaiet består enbart av naturmaterial från fibrer till färdig produkt.

Qwaiet Wave är klassad som en B-absorbent vilket är den näst bästa klassningen. Denna frihängande ullpanel absorberar även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

Qwaiet Wave finns både som Singel med bara ribborna på framsidan och en slät baksidan, samt som Double med ribbor på båda sidorna. Qwaiet Wave Single lämpar sig bäst mot vägg medan Qwaiet Wave Double kan användas som rumsavkiljare.

De olika stora ribborna ger en känsla av djup.

Välj en bottenfärg och en ribbfärg från våra färger.

Storlek:

Standardbredder: 600/900 mm

Längd: upp till 12m

Vikt: 1800 g/m²

Tjocklek:
5-9 mm