Tester & Dokumentation

Med rötter inom trikåindustrin har man stor erfarenhet av ull. Genom ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete besitter företaget idag en bred kunskap inom det akustiska området. Dessa kunskaper skapar plattformen för det testlab som blivit hjärtat i vår fabriksanläggning. I labbet testas och utvecklas produkter. Även avvikande resultat lagras och kan bli till idéer i andra konstruktioner och utföranden.

Tätt samarbete med forskare och institutioner, blir också en avgörande faktor för att hitta nya innovativa produkter som håller lika höga akustiska och formmässigt höga kvalitet.

Samtliga våra produkter är även testade hos Sveriges Provningsinstitut, för att på så sätt helt säkerhetsställa de produkter man valt att lansera.

Härdighet mot nötning

Tester efter tester har visat att textilien har enastående grundvärden. Vid tester har tygernas värden överstigit både 50.000 och 70.000 Martindale.

Miljö

Inga kemikalier är tillsatta vid tillverkning eller efterbehandling av våra produkter vilket betyder att våra produkter är helt miljövänligt framställda. Qwaiet som material är dessutom helt återvinningsbart.

Testresultat

Bestämning av ljudabsorbtionsfaktor
Enligt: ISO 354 & ISO 11654
ACQ QwaietCompact Test SP
ACQ QwaietDouble Test SP
Absorption Pad

Härdighet mot nopp och ludd
Enligt: SS-EN ISO 12945-2:2000
ACQ QwaietQwiz Resistance IFP

Antändlighet
Enligt: SS-EN 1021-2:1994
ACQ QwaietQwiz Ignability IFP