QWAIET® KOMPAKT KURVIG

Qwaiet Kompakt är en ljudabsorberande ullväv för fri hängning. Qwaiet består enbart av naturmaterial från fibrer till färdig produkt. Qwaiet Kompaktt är klassad som en B-absorbent vilket är den  näst bästa klassningen. Denna frihängande ullpanel absorberar även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

Till en Qwaiet Kompakt Kurvig kan du välja två av våra färger för att skapa din egna favoritkombination.

Storlek:

Standardbredder: 40, 60, 90 cm

Längd: upp till 14m

Vikt: 1,5 kg/m²

Tjocklek:
0,7 cm