Forskning & Miljö

Forskning

Vårat testlab är en central del i fabriksanläggning. Här skapar vi tillsammans med forskare och institutioner, nya plattformar med idéer. Genom ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete har vi idag en rik bank av idéer.

Företagets högteknologiskt stickade material har genomgått en rad olika tester och prov. Kontinuerligt samarbetar man med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Chalmers Tekniska högskola, Textilhögskolan i Borås och IFP Institutet för Polymerisk Forskning. Sammantaget är dessa garanter för korrekt utförda tester, kontroller och värden.

Som en del i detta samarbete var företagsdoktorand Margareta Zetterblom under viss tid knuten till Acqwool, för forskning och vidare utveckling av högteknologiskt stickad väv som ljudabsorbent.

Som företagsdoktorand blev hennes forsknings- och utvecklingsarbete en viktig resurs i Acqwools ambitioner att skapa nya livskraftiga textilier med helt nya egenskaper och möjligheter för olika miljöer, krav och behov.
Materialet Qwaiet blev resultatet som visar enastående egenskaper och funktioner.

Margareta Zetterbloms utvecklingsarbete delfinansierades av KK-stiftelsen – Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling.

Miljöpolicy

Materialet Qwaiet tillverkas i 100% ren ull och efterbehandlas i en vattenbaserad process. Inga kemikalier är tillsatta vid tillverkning eller efterbehandling varför vi vågar påstå att produkterna från Acqwool är helt miljövänligt framställda. Qwaiet som material är helt återvinningsbart.