QWAIET® FLEXI TAK

Flexi Tak är en ljudabsorbent som monteras i tak. De går utmärkt att montera i både horisontella och sneda tak. Luftspalten med vajrar gör absorbenterna mycket effektiva även vid låga frekvenser. Längderna anpassas till takets yta, där man lätt kan ta hänsyn till både ventilation och belysning. Monteringen är enkel och gör minimal åverkan på underlaget. Levereras komplett med tillbehör för upphängning och monteringsanvisning.

Qwaiet består enbart av naturmaterial från fibrer till färdig produkt. Denna takabsorbent absorberar även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

Flexi Tak har en glest ribbad struktur på båda sidor.

Storlek:

Standardbredder: 60, 90 cm

Längd: upp till 12,3 m för 60 cm breda och 8,4 m för 90 cm breda.

Vikt: 1,8 kg/m²

Tjocklek:
0,7 cm (botten)
0,3 cm(ribborna)
1,3 cm totalt