QWAIET® COMPACT STRIPE

Qwaiet Compact är en ljudabsorberande ullväv för fri hängning. Qwaiet består enbart av naturmaterial från fibrer till färdig produkt. Qwaiet Compact är klassad som en B-absorbent vilket är den  näst bästa klassningen. Denna frihängande ullpanel absorberar även de lägre frekvenserna av mänskligt tal.

Qwaiet Compact Stripe är ett randigt mönster. Välj två av våra färger för att skapa din egna favorit.

Storlek:

Standardbredder: 600/900 mm

Längd: upp till 14m

Vikt: 1500 g/m²

Tjocklek:
5 mm